Svět Warhammeru 40:000

27.8.07 - Gediman - Komentáře (371)
Po několika recenzích na počítačové hry z tohoto světa si pro nás dnes Gediman připravil článek zaměřující se na historii a zvláštnosti jednotlivých ras, potažmo bohů. Možná budete překvapeni kolik se toho do PC her nevešlo. (vylepšená verze)
“Odvážní jsou ti, kteří vědí všechno, ale ničeho se nebojí.“

Svět Warhammeru 40.000 je znám tím, že zde neexistuje žádná kladná frakce. Lidé jsou zde členy Impéria, které je přibližně desetkrát "zlejší" než Galaktické Impérium ze Star Wars. Zde jsem vypracoval krátký stručný seznam frakcí a důvod jejich existence v galaxii Warhammer 40.000. Seřazeno podle "dobroty" (1 je nejhodnější, 8 je nejzlejší). První tři frakce (Tau Empire, Eldar a Imperium of Man) jsou ochotné vzájemně spolupracovat, pokud stojí proti velké přesile protivníků. Stejně tak i další tři frakce (Dark Eldar, Chaos a Orks). Poslední dvě (Tyranids a Necrons) však nikdy s nikým nespolupracují, jednoduše proto, že nemusí.1. Tau Empire


Tau EmpireCílem říše Tau je sjednotit všechny rasy v galaxii, pod vlastním vedením. Pokud rasa dobrovolně vstoupí do říše, stane se téměř stejnoprávnou, jako samotní Tau. Bude moci využívat výhod Tau, technologie a vědomostí. Ale bude muset přistoupit na jejich filozofii a bude se muset vzdát své případné víry v nějaké bohy. Ovšem pokud bude odporovat, či bude dokonce pro říši znamenat hrozbu, Tau se ji budou snažit vyhladit. I přesto ale budou stále otevření pro případné přeběhlíky z řad protivníka. Pokud je ve vesmíru Warhammeru 40.000 skutečně nějaká kladná frakce, říše Tau k ní má nejblíže.

Tau jsou nejmenší frakcí, za což může hlavně jejich neznalost obvyklého warpového pohonu. Jejich lodě cestují relativně pomalu a říše se proto nemůže tak rychle rozšiřovat. Společnost Tau se dělí na pět kast. Ohnivá kasta jsou válečníci, Vodní kasta jsou diplomaté, Zemní kasta jsou dělníci, Vzdušná kasta jsou piloti a vesmírní námořníci a poslední kastou jsou Ethereálové, záhadní spirituální vůdci říše. Říše se dělí do mnoha sept, každá sídlící na jedné členské planetě a každá mající své vlastní zvyky. Všechny jsou ale loajální první septě, která sídlí na domovské planetě T’au.
2. Eldar


EldarsCílem Eldarů je pouze obnovit své dávno zašlé celogalaktické impérium. To ovšem znamená zničit všechny ostatní frakce, protože ty nyní zabírají jejich území. Eldaři nechtějí cizí formy života vyhubit, pouze je chtějí oslabit a vystrnadit ven, za hranice území.

Eldaři kdysi vládli galaxii, ale časem jejich arogantní pocit nadřazenosti způsobil jejich morální úpadek a zapříčinil zrození boha Chaosu známého jako Slaanesh. Ten je jejich prokletím, protože doslova prahne po jejich duších. Aby dále nesílil, museli se Eldaři vzdát všech emocí a vytvořit tzn. spirit stones, kameny, do kterých se po smrti odeberou jejich duše a zachrání se tak před pozřením, které je ve Warpu čeká. Eldaři jsou velmi schopní psykeři, v podstatě každý z nich dokáže ovládat nějaké ty psychické síly, od základní telepatie až po rozpoutání mohutné zničující bouře. Protože jejich domovská planeta byla pohlcena warpovou trhlinou známou jako Oko teroru, žijí na obrovských Craftworldech. To jsou zcela soběstačné lodě, ačkoliv se mohou pohybovat pouze podsvětelnou rychlostí. Obyvatelé každého z nich mají trochu odlišnou kulturu.

Kaela Mensha Khaine a Cegorach
Toto jsou dva jediní eldarší bohové, kteří přežili pád Eldarské říše. Khaine je bůh války, zatímco Cegorach (známý spíše jako Smějící se bůh) je tajemný bůh uctívaný zvláštní skupinou Eldarů, která si říká Harlekýni (Harlequins). Podívá se, že kdysi dávno Cegorah navedl Outsidera, aby pohltil své c’tanské bratry a tím značně ulehčil Eldarům v jejich válce proti Necrontyrům, ačkoliv tento příběh se nedá nijak potvrdit.3. Imperium of Man


Imperium of ManImpérium Lidstva má jeden cíl – zabránit vymření či úpadku lidské rasy. Aby lidé nevymřeli, musí tedy nutně ničit všechny frakce okolo sebe, musí bezpodmínečně zůstat jedinou inteligentní formou života v galaxii. Stejně musí Impérium zabránit, aby lidská morálka a filozofie neklesly příliš hluboko. Kvůli tomu je ochotno klidně zabít miliardy svých občanů, pokud se prokáže, že zradily svého Císaře.

Impérium je velmi komplexní, skládá se z mnoha organizací. Jeho byrokracie je obrovská a prakticky není možné udržovat aktualizovaný přehled o celém území. Nejdůležitějšími organizacemi jsou Administratum, Svatá Inkvizice a Eklesiarchie. Administratum tvoří onu byrokracii a je zodpovědné za vedení říše. Svatá Inkvizice dohlíží nad čistotou lidstva, loví kacíře, mutanty, démony a mimozemšťany. Eklesiarchie je imperiální církev, která udržuje víru v Nesmrtelného božského Císaře lidstva. Hlavními ozbrojenými silami jsou Imperiální garda, Imperiální námořnictvo a kapituly Vesmírných mariňáků, legendárních geneticky upravených super-vojáků.

Císař
Císař je zakladatel a vládce Impéria Lidstva. Z jeho genetického materiálu bylo vytvořeno dvacet Primarchů, z jejichž genetického materiálu byli dále stvořeni Vesmírní mariňáci. Ovšem během incidentu známém jako Horovo kacířství byl Císař smrtelně raněn. Aby ho jeho služebníci zachránili, usadili ho do Zlatého trůnu, v srdci hlavního paláce na Zemi. Císařovo tělo tak bylo zachráněno před smrtí, ačkoliv se už nikdy nemohl pohnout. Od těch dob může komunikovat pouze telepaticky a i tento způsob je značně omezen. Jen málokdo však zná krutou pravdu – Císařovo tělo dříve či později stejně zemře a poté bude jeho mocná duše propuštěna. Tehdy s největší pravděpodobností Impérium Lidstva padne.

Bůh strojů
Bůh strojů je bytost, kterou uctívá část imperiálních občanů (čímž se ovšem dostává do nemilosti Inkvizice). Jediný důvod, proč Inkvizice tyto lidi dávno nezničila, je fakt, že uctívači Boha strojů jsou zodpovědní za veškerý výzkum a vývoj v Impériu. To oni navrhli a vyrábějí drtivou většinu zbraní, munice, tanků a vesmírných lodí. Tito lidé se sdružují do kultu známého jako Cult Mechanicus, jehož sídlo je na Marsu a jsou v Impériu velmi vlivní. Existují ale teorie, že Bůh strojů je ve skutečnosti Void Dragon, jeden z C’tanů.4. Dark Eldar


Dark EldarsTemní Eldaři jsou zlí, zákeřní a sadističtí. Jejich cílem je teror obyvatelstva ostatních frakcí, provádění krvavých loupeživých nájezdů na města a chytání otroků a bytostí určených k obětování. Temní Eldaři nebojují kvůli území, kvůli moci, nebo kvůli víře. Oni bojují, aby získali nějaké oběti pro své sadistické rituály a mučení, které je uspokojují. Tito Eldaři nevyhladí planetu najednou, místo toho pomalu ale jistě vraždí a unášejí její obyvatele. Je to pro planetu pomalý a bolestivý konec, stejný konec, jaký mohou nabídnout svým otrokům.

Temní Eldaři jsou ti Eldaři, kteří místo evakuace na palubách Craftworldů unikli do jinodimenzní sítě Webway a postavili zde své obrovské město Commorragh. Temní Eldaři nepoužívají spirit stones, takže Slaanesh může jejich duše po smrti snadno pohltit. Tomu ale předcházejí tím, že zabíjejí ostatní bytosti a jejich duše pak Slaaneshovi předkládají, jako náhradu za ty své. Společnost Temných Eldarů se dělí na mnoho Kabalů a Wych Cultů. Kabaly jsou spolky běžných válečníků, zatímco Wych Culty jsou gladiátorské skupiny, které jim poskytují své služby, výměnou za otroky.5. Chaos


ChaosSíly Chaosu vnikly do galaxie z Warpu a jejich jediným cílem je zkorumpovat všechny frakce – chtějí je obránit na temnou víru Bohů Chaosu a tím je tak nasytit. Každý, kdo odmítne přijmout Chaos, je jednoduše vyhlazen.

Chaosu vládnou čtyři bohové: Khorne, Tzeentch, Slaanesh a Nurgle. Ačkoliv jejich cíl získávat duše je společný, způsoby jak toho dosáhnout se značně liší a jsou často důvodem ke vzájemné nevraživosti či otevřeného nepřátelství. Chaos má mnoho služebníků a uctívačů. Nejpočetnějšími jsou Démoni, bytosti Warpu. Do materiálního vesmíru se mohou dostat v zásadě dvěma způsoby – buď někoho posednou (vezmou si jeho tělesnou schránku), nebo přijdou skrze warpovou trhlinu. Tak či tak, existence v materiálním vesmíru po delší dobu je pro ně složitá a dříve či později sami odejdou. K tomu je lze donutit také tím, že se zničí jejich tělo. Kromě Démonů bohům Chaosu slouží také zrádcovské legie Vesmírných mariňáků, kacířské regimenty Imperiální gardy a flotily Imperiálního námořnictva. A dále nespočetné množství různých mutantů a odpadlíků, kteří v Impériu nemají své místo.

Bohové Chaosu
V cizí dimenzi, známé jako Warp, sídlí čtveřice mocných bytostí. První z nich je Khorne, bůh války. Jemu slouží ty nejmocnější bytosti, jeho legie jsou největší. Nejobávanějšími démony ve službách tohoto boha jsou Krvežíznivci (Bloodthirsters), obrovští okřídlení tvorové s rohy na hlavě a kopyty na nohách. Druhým je Slaanesh, bůh falešných slibů, snů a nadějí. Tento bůh se zaměřuje na obracení ostatních bytostí na víru Chaosu a je také zodpovědný za pád Eldarské říše a smrt většiny jejich bohů. Slouží mu nejvíce kacířů a zrádců Impéria a je docela možné, že mu nepřímo slouží i Temní Eldaři. Ti totiž pohlcují duše svých obětí, aby tak utišili svoji žízeň a tím tiší žízeň i samotného Slaaneshe. Jeho nejvyššími služebníky jsou Strážci tajemství (Keepers of Secrets), démoni se čtyřmi pažemi a rohatou hlavou. Třetím je Tzeentch, bůh kouzel a magie. Jeho nejmocnějšími démony jsou Páni změny (Lords of Change), opeření a okřídlení tvorové se zobákem a nadpřirozenými schopnostmi. Posledním je Nurgle, bůh rozkladu, hniloby a nemocí, který šíří pomalou smrt a mutace po celé galaxii. Jeho démoni jsou Velcí nečistí (Great Unclean Ones), napůl shnilí tvorové s nakažlivými nemocemi.6. Orks


OrksJediným důvodem existence Orků je – válka! Pro nic jiného nežijí, je to jejich jediný smysl života a jediný důvod, proč bojují. Pokud někdy zničí ostatní galaktické frakce, začnou s největší pravděpodobností bojovat sami mezi sebou.

Orkové jsou nejvíce nejednotnou a nejbarbarštější frakcí ze všech. Dělí se na tisíce větších či menších klanů a kmenů, v čele každého stojí obvykle Warboss. Tím se stane vždy ten Ork, který je nejsilnější, což znamená, že se často strhávají rvačky o to, kdo jím bude. Orkové nejsou přirozenou formou života. Nevznikli evolucí, místo toho je stvořila prastará civilizace jako svoji zbraň. Orkové jsou bezpohlavní, množí se spórami, které se jim odlupují z kůže. To znamená, že jediný Ork během svého života rozeseje tisíce potomků. Spóry zapadnou do půdy, ze které berou živiny. Jakmile se Ork vyvine, vyhrabe se ze země a je již rovnou připraven bojovat, protože veškeré vědomosti má zakódované geneticky v paměti.

Gork a Mork
Toto jsou dva bohové, které uctívají Orkové, ačkoliv nelze dokázat (ale také ani vyvrátit), že skutečně existují. Gork je bůh síly, zatímco Mork je bůh vychytralosti. Oba jsou však přirozeně zasvěceni do války, protože Orkové nic jiného než válku neuznávají.7. Tyranids


TyranidsTyranidé přišli ze vzdáleného prostoru mimo galaxii. Tam, kde vznikli, však již zkonzumovali všechnu potravu, takže se přesouvají dál a požírají všechno živé, co se jim připlete do cesty. Jsou jako kobylky, velmi dobře organizované a inteligentní. Navíc se neustále přizpůsobují, aby dokázali dobře žít v nových prostředích.

Tyranidé se dělí na Hive Fleets, tedy jakési gigantické roje vesmírných biolodí, které ve svých útrobách převáží menší tvory. Tyranidé každého roje mají určitou charakteristikou barvu krunýřů, takže lze snadno vystopovat jejich původ. Tyranidy řídí Hive Mind, společná úlová mysl, která je žene vpřed za společným cílem. Telepatické povely Hive Mind jsou distribuovány určitými vůdčími tvory, kteří pokud jsou zničeni, nižší Tyranidé klesnou na svoji instinktivní úroveň a chovají se jako obyčejná zvířata.8. Necrons


NecronsNecroni jsou nejhorším zlem ze světa Warhammeru 40.000. Jejich jediným důvodem existence je vyhlazení VŠEHO života v galaxii. Nepřestanou, dokud nebude jejich práce dokončena. A jsou prakticky nezničitelní.

To vše dělají ve jménu svých bohů, C’tanů, kteří získávají energii ze životní síly mrtvých bytostí. Necroni jsou mechanické bytosti, poháněny otupělým vědomím kdysi organických Necrontyrů. Jsou nesmrtelní a nezničitelní – pokud je jejich tělo poškozeno, začne se samo opravovat, nebo rovnou odfázuje a přesune se do domovské kobky, kde je o něj postaráno lépe. Ačkoliv jsou neuvěřitelně staří, jejich technologie je bezesporu nejlepší v galaxii. Je na tak vysoké úrovni, že ji nikdo nedokáže pochopit a před jejich zbraněmi prakticky neexistuje obrana. Jediným štěstím je, že Necroni nepospíchají. Pokud cíl klade větší odpor, z bojiště se stáhnou a jen čekají na další příležitost. Čas pro ně už dávno nic neznamená.

Hvězdní bohové
Necronům vládne čtveřice Hvězdných bohů, C‘tanů, ačkoliv dříve jich bylo mnohem víc. Dodnes však přežili jen čtyři z nich. První je Nightbringer, bůh smrti. Toto byl první bůh, kterého předchůdci Necronů, Necrontyrové, přivolali. Nightbringer na sebe vzal podobu smrtky s kosou v ruce. Druhým bohem je Deceiver, bůh podvodů a lží. Dokáže měnit podobu a infiltrovat do jakékoliv společnosti. Zde pak provádí své tajné intriky a vyvolává spory a války. Tento bůh je zodpovědný za přemluvení Necrontyrů, aby se vzdali svých živých těl a přenesli své duše do strojů, Necronů. Dalším je Void Dragon, bůh strojů. Ten ovládá veškerou techniku v galaxii pouhou myslí. Posledním je Outsider, bůh šílenství. Tento bůh pohltil všechny ostatní C’tany, aby získal jejich sílu. Místo toho ale zešílel. Nakonec zbyl jen on sám a jeho tři bratři.FAQ | Kontakt | RSS | Fox Axe © 2006-2024
Původní recenze, obrázky, texty a zdrojový kód těchto stránek nesmí být bez souhlasu šířeny.

Načtení stránky trvalo 0.0147 vteřin